October 2017 - Vind o Vatten

Ensamsegling under äventyrets sista vecka

En sista vecka – ensamsegling via Gotland Den sista veckan av min långsegling denna sommar […]